Afdeling: Eindhoven - St.Ambrosius

AFDELING: Eindhoven - St.Ambrosius

Informatie, video-fragmenten en publicaties

 Bijtjes Kijken

ZONDER WATER GEEN HONING

Dit jaar hebben we ons aangemeld bij Rabo ClubSupport om een natuurlijke watervoorziening in onze bijentuin te kunnen realiseren. 

Ervaren bijenhouders weten het al langer: Bijen hebben niet alleen nectar, stuifmeel en propolis nodig, maar ook water is een absolute levensvoorwaarde; water wordt wel eens de vierde dracht genoemd.

___________••••••_______

BEDANKT!

Imkervereniging Sint Ambrosius Eindhoven bedankt iedereen die een stem heeft uitgebracht op ons plan om de de natuurlijke watervoorziening in de bijentuin te verbeteren. De opbrengst van zo'n €1300,- stelt ons in staat om de biodiversiteit van allerlei dieren en planten op het terrein te versterken door het inrichten van een bescheiden waterpartij.

 

___________••••••_______

MEER OVER DE AANLEG VAN WATERPARTIJ

Vooral in de late winter en het voorjaar is de waterbehoefte in een bijenvolk groot; het verbruik kan dan wel oplopen tot een halve liter per volk per dag. Dit water moet vooral in de omgeving van het volk te vinden zijn, want ver vliegen bij lage temperaturen is voor bijen dodelijk.

Drie zeer warme en zeer droge zomers op een rij hebben aangetoond hoe kwetsbaar de natuurlijke watervoorziening voor insecten, maar ook voor andere dieren is; sloten en poelen staan droog, dauwdruppels zijn er nauwelijks, en regen blijft vaak wekenlang uit. Schoon water in de eigen leefomgeving is van levensbelang!

In een sloot langs het terrein van onze bijentuin hebben we alweer een tijd geleden een dam aangebracht met een regelbare overloop, waarmee wegstromen van water naar de Kleine Dommel vertraagd kan worden.

Ons volgende doel is om het water vast te houden op het terrein door de aanleg van een waterpartij van maximaal 30 à 40 m²., met verschillende waterdiepten tot ca. 120 cm. en ondiepe, glooiende oevers met moerasvegetaties en strandjes, zodat egels en andere zoogdieren veilig water kunnen drinken. En waar ook vogels kunnen badderen en reptielen en amphibieën kunnen leven.

Als beplanting denken we aan inheemse water-, moeras- en oeverplanten, en dan vanzelfsprekend zo veel mogelijk goede drachtplanten. Om het geheel compleet te maken zorgen we voor nat zand, natte stenen en vochtig mos.

Een dergelijke waterpartij zal bij voorkeur worden voorzien van een brug of vlonder, zodat het drinken door de bijen, en ook alle andere dierenleven in en bij het water, van nabij gevolgd kan worden, zowel door de imkers als door de bezoekers aan onze tuin.

Zie voor een uitgebreide uitleg over de vierde dracht: edepot.wur.nl/45986

 ___________••••••_______

Zie deze link: Ook egels hebben profijt van een natuurlijke waterpartij
[Bron: Een uitgave van de Zoogdiervereniging]

 ___________••••••_______

NB vanwege een website-storing is algemene informatie, video-fragmenten en publicaties tijdelijk weggevallen.

Contactgegevens

secretariaat is bereikbaar via:
ambrosius-eindhoven@hotmail.com
of 06 49 124 446

Rekeningnummer:
NL79 RABO 0103 2127 44

Bijentuin:
Loostraat 9, 5641 JR Eindhoven [Tongelre]
achter tuincentrum 'De Collse Waterlelie'

GPS coordinaten: 51.450749
ambrosius-eindhoven@hotmail.com
Bekijk de website

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.