Afdeling: Eindhoven - St.Ambrosius

Bijengif als medicijn bij Reumatoïde Artritis (RA)

 

Seizoenswerking van bijensteken; een persoonlijk verslag

Deze casus beschrijft de werking van bijensteken op de ziekte Reumatoïde Artritis.

Voordat u dit zelf zou willen proberen, willen wij u een waarschuwing geven die u niet mag negeren. Bijensteken kunnen een heftige allergische reactie veroorzaken. Zelfs zo ernstig dat acute medische zorg nodig is in een ziekenhuis.
Zet nooit vrijwillig bijensteken indien er geen arts (met de benodigde medicatie aanwezig) is, die zonodig kan ingrijpen bij een heftige allergische reactie. Zorg dat u binnen 3 minuten op een EHBO-post kunt zijn indien dit nodig is.
Dit artikel is GEEN uitnodiging om zelf te experimenteren, maar is mogelijk een aanzet om op medisch verantwoorde wijze verder onderzoek te verrichten.


Casus

Een man van plus 35 jaar oud met gediagnostiseerde Reumatoïde Artritis (RA) meldt zich bij een imker met de vraag of het mogelijk is om zich te laten prikken door een bij.
Deze man heeft begin 2000 een reportage gezien die zich afspeelt in het oosten van Europa. Een vrouw van middelbare leeftijd laat zich twee keer per jaar met een vijftal bijensteken behandelen tegen reuma. Niet bekend is welke vorm van reuma zij heeft. De vrouw laat de steken in het been zetten. Er wordt verteld dat zij baat heeft bij de vermindering van de reumatische klachten.

De man in deze casus laat in het totaal in een periode van 15 weken bijensteken zetten.
Medicatie voorafgaande aan deze periode:
Diclofenac dagelijks 2 tabletten van 75 mg.
Methotrexaat wekelijks 15 mg. sc  De wekelijkse medicatie blijft gedurende de casus gelijk. Daarom niet meer vermeld in het onderstaande overzicht.

 

De eerste steek

Door een van de imkers wordt een bij gevangen in een plastic "vangpotje". Deze wordt met de opening op de onderarm van de man geplaatst. De bij heeft nu de mogelijkheid om te steken. Dit gebeurd. Vijf minuten na de steek is een reactie te zien. De onderarm is over een ovale plek wat rood en enigszins gezwollen.

Vooraf wordt de gevoelswaarde van de pijn bepaald op een waarde van 5,0. Waarbij 0 pijnvrij is. Hoe hoger de waarde, hoe meer pijn.


Week 1

Dag 1
Na een 1/2 uur. Minder pijn; pijnwaardering; 4,5
Na 5 uur: pijnwaardering; 6,5
Na 12 uur:  pijnwaardering; 4,5
Gemakkelijker bewegen van de gewrichten in handen en in de polsen. Minder zwelling in gewrichten.

Dag 2
Reactie op arm : gezwollen, rood, jeuk. ovaal 10 bij 8 cm
Pijnwaardering; 4,5

In de loop van de week neemt de reactie op de arm af en is na 5 dagen verdwenen.
Pijnwaardering; 4,0Het zetten van een bijensteek tegen reumatoïde artritis
Medicatie: Diclofenac om de dag 1/2 tabl. van 75 mg.

Week 2

Tweede bijensteek wordt gezet
Vooraf wordt de gevoelswaarde van de pijn bepaald op 4,0.

Dag 2
Reactie op arm: gezwollen, rood, jeuk. ovaal 10 bij 8 cm.
Pijnwaardering; 3,5

In de loop van de week neemt de reactie op de arm af en is na 5 dagen verdwenen.
Pijnwaardering; 4,5
Medicatie: Diclofenac om de dag 1/2 tabl. van 75 mg.

De angel met gifblaas blijft pompen tot het gif geheel geïnjecteerd is
Week 3 t/m 9

Gedurende deze weken wordt er wekelijks 1 steek gezet.
De pijnwaardering blijft gemiddeld op 4,5
De reactie op de huid door de bijensteek vermeerderd in eerste instantie, waarbij de gehele onderarm aan de zijde van de steek hevig gezwollen is, rood gekleurd en sterk jeukend.
Vanaf week 7 is er een vermindering te zien op de huid. Week 9 laat weinig reactie op de huid zien: een drietal dagen na de steek een licht gezwollen, weinig jeukend ovale plek, die wat harder aanvoelt dan de overige huid op de onderarm.


Week 10

Deze week worden er 2 steken gezet.
De pijnwaardering blijft gemiddeld op 4,0
Medicatie Diclofenac: blijft een kwart van de hoeveelheid die voorafgaand aan de bijensteken werd genomen.
Stijfheid in gewrichten blijft minder.

Week 11 t/m 15

Omdat er nauwelijks een reactie is op de huid wordt het aantal bijensteken opgevoerd tot 4 steken per week.
De vermindering van RA-klachten en medicatiegebruik blijven constant.

Week 16 t/m 40

Er worden gedurende deze periode geen steken gezet.
Om de klachten van de RA gelijk te houden wordt het gebruik van de Diclofenac steeds iets verhoogd.
Uiteindelijk is het gebruik van Diclofenac stabiel op 1 maal daags 75 mg.

 

Conclusie

Er wordt direct een positieve invloed waargenomen door de man met Reumatoïde Artritis. Mogelijk is er sprake van het placebo-effect.
De dagelijkse pijnmedicatie wordt gedurende de eerste periode verminderd met 75%.
Uiteindelijk kan de dosering gedurende de geobserveerde periode verminderd blijven met 50%.


Tot slot

At last, but not at least. Nogmaals de herhaling van de waarschuwing die aan het begin is gegeven: Gezien de mogelijkheid van levensbedreigende complicaties is
dit verslag geen uitnodiging om dit ook te proberen !
Het is bedoeld om uiteindelijk gedegen wetenschappelijk onderzoek op te starten. De behandelend reumatoloog reageert met de beoordeling dat het bijzonder is dat dit experiment plaatsvindt.
De, aan Reumatoïde Artritis leidende, 35-plusser spreekt zijn grote dank uit naar de imker voor de geboden mogelijkheid. Het is een ware verlichting van de steeds aanwezige klachten en een groot goed dat een gedeelte van de veel bijwerkingen veroorzakende medicatie, significant verminderd is.

Heeft u nog aanvullende informatie? Mogelijk kan die gedeeld worden via het internet.

Notitie: Dank aan de bijen die hun leven met de dood hebben moeten bekopen voor dit toch geslaagde experiment.

Contactgegevens

secretariaat is bereikbaar via:
ambrosius-eindhoven@hotmail.com
of 06 49 124 446

Rekeningnummer:
NL79 RABO 0103 2127 44

Bijentuin:
Loostraat 9, 5641 JR Eindhoven [Tongelre]
achter tuincentrum 'De Collse Waterlelie'

GPS coordinaten: 51.450749
ambrosius-eindhoven@hotmail.com
Bekijk de website