Afdeling: Eindhoven - St.Ambrosius

St. Ambrosius op zoek naar vrijwilligers, liefst met groene vingers

Onze bijenhoudersvereniging in Tongelre heeft naast een bijenstal, waar zo'n 30 kasten kunnen staan, een redelijk stuk grond waar we bezig zijn de tuin [na enkele jaren achterstallig onderhoud] weer zo in te richten dat jonge, kruidachtige, inheemse planten een kans krijgen om te groeien.

Een eerste fase is inmiddels achter de rug, waarbij heel wat uit de krachten gegroeide coniferen zijn gerooid, de greppels rondom zijn uitgediept en er bijvriendelijke planten en struiken zijn geplant. Het uiteindelijke doel is om een behoorlijk 'onderhoudsvrije' tuin te maken met het hele jaar door bloeiende planten. Maar tot die tijd is er nog heel wat werk te verzetten.

De vereniging heeft een dertigtal leden, en een deel daarvan zet zich in voor de tuin. Behalve bestuurstaken is er verder een commissie bijengezondheid, begeleiden we aankomende imkers in de praktijk, zodat ze via de Nederlandse Bond voor Bijenhouders [NBV] hun imkerdiploma kunnen halen. En zijn er leden die activiteiten organiseren, zoals kaarsen maken of bijenkasten. Weer andere leden geven op [ecologische] markten informatie over bijenhouden, verkopen honing of verzorgen rondleidingen in de bijentuin aan de Loostraat.

januari in de bijetuin

De bijentuin in winterrust

Gebleken is dat wij ons als hobby-imkers niet onbeperkt kunnen inzetten om alle voorkomende werkzaamheden uit te voeren. Daarom zijn we nu op zoek naar mensen die willen meewerken in de tuin, om zo een steentje bij te dragen aan het belang van het behoud van de natuurlijke biologische keten.

Om Einstein [of toch Schweizer?] te citeren: ‘Als de bestuivers, waaronder behalve bijen, ook hommels, vlinders, [zweef-]vliegen en wespen, van onze planten niet meer kunnen leven, komt de gehele voedselproductie in gevaar en zal de mensheid binnen enkele jaren zijn uitgestorven.’

We zijn dus dringend op zoek naar vrijwilligers! Wie zich voelt aangesproken, kan komen kennismaken met de leden die iedere zaterdag, vanaf een uur of 10 tot 1, aanwezig zijn in de bijentuin van St. Ambrosius, aan de Loostraat 9, achter tuincentrum de Collse Waterlelie. We zijn telefonisch bereikbaar op nummer 06-49124446. Spreek eventueel een bericht in op de voice-mail.

Contactgegevens

secretariaat is bereikbaar via:
ambrosius-eindhoven@hotmail.com
of 06 49 124 446

Rekeningnummer:
NL79 RABO 0103 2127 44

Bijentuin:
Loostraat 9, 5641 JR Eindhoven [Tongelre]
achter tuincentrum 'De Collse Waterlelie'

GPS coordinaten: 51.450749
ambrosius-eindhoven@hotmail.com
Bekijk de website